iOS, iPhone

วิธีแก้แบตหมดเร็วเนื่องจาก Google Now บน iPhone เปิดใช้งาน GPS ตลอดเวลา

สำหรับใครที่ลง Google Search หรือปัจจุบันจะเรียกว่า Google Now นั้น อาจจะพบว่ามีลูกศรสัญญลักษณ์การใช้งาน GPS ขึ้นตลอดเวลา จนบางครั้งทนไม่ไหวต้องไปปิด Location Service ใน Setting กันเลยทีเดียว

up1

ทางแก้ก็คือ เข้าไปในตัวแอพ Google แล้วเลือก Setting (ไอคอนรูปฟันเฟือง) จากนั้นเลือก Privacy แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างๆ ตรงในส่วน Location เลือก Location Reporting เป็น OFF ซะ เท่านี้ก็จะไม่มีปัญหากวนใจเรื่อง GPS เปิดตลอดเวลาจากทางแอพ Google แล้ว

สรุปการเข้าไปปิด GPS เข้า Google->Setting->Privacy->Location Reporting เลือกเป็น OFF
up2

 


Leave a Reply